Norsk Arbeidsmandsforbund har utarbeidet to nye veiledere for medlemmer og tillitsvalgte.

 Veileder om jobb, lønn og arbeidsvilkår ved virksomhetsoverdragelse

Hva har virksomhetsoverdragelse med trygghet i jobben å gjøre? Svaret er – svært mye. Kort fortalt dreier «virksomhetsoverdragelse» seg om å sikre ansattes jobb og rettigheter når de får ny arbeidsgiver.

Når en bedrift selges til andre, for eksempel når et stort konsern kjøper opp en mindre virksomhet, snakker vi om at den mindre virksomheten overdras fra en arbeidsgiver til en annen. Det er en virksomhetsoverdragelse.

Det samme kan gjelde når en avdeling selges fra en bedrift til en annen. Det kan også være virksomhetsoverdragelse når arbeidsoppgaver flyttes fra en arbeidsgiver til en
annen.

Les veilederen her

Tillitsvalgte og personregistre

Vi tar i bruk stadig nye dataverktøy. Nytt utstyr kan gjøre jobben raskere og bedre. Systemer for timeregistrering, lønn og arbeidsutførelse kan forenkle administrasjonen av oss ansatte. Men datasystemene fører også med seg utfordringer.

Hva kan registreres, hvem kan lese opplysninger og er det grenser for hva slags systemer som kan tas i bruk?

Dessuten, hvordan bør bedriftene og vi gå fram når det er snakk om innføring av nye elektroniske systemer og verktøy? Hvilke konsekvenser kan overvåking og kontroll av ansatte ha for vårt daglige arbeidsmiljø og trivsel i jobben?

Les veilederen her