Forbundet har produsert en egen veileder for tillitsvalgte i nedbamanning og omstillingsprosesser.

Her kan du laste ned veilederen.

NAFnedbemanning