På tirsdag skrev Veidekke ASA under en global rammeavtale for utvikling av gode arbeidsforhold. Rammeavtalen gjelder Veidekkes globale virksomheter over hele verden.

Avtalen innebærer en forpliktelse til å anerkjenne menneskerettigheter og faglige rettigheter. Dette er i linje med hva som er definert i FNs menneskerettskonvensjon og ILOs deklarasjon om grunnleggende prinsipper. Avtalen er inngått mellom Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet og den internasjonale tre- og bygningsarbeiderføderasjonen (BWI).

Generalsekretær Ambet Youson fra BWI undertegnet avtalen sammen med forbundsleder Erna Hagensen fra Norsk Arbeidsmandsforbund, Jørn Eggum fra Fellesforbundet og administrerende direktør Arne Giske fra Veidekke.

Vi har store forhåpninger om at denne rammeavtalen kan sikre ordnede arbeidsforhold for arbeidsfolk over hele verden.

Les avtalen her