Fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for private renholdsbedrifter

Tariffnemnda fattet 27. november 2014 vedtak om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for private renholdsbedrifter. Vedtakene er publisert på Tariffnemndas hjemmeside. Les vedtakene her.