Din bedrift blir ikke bedre om den ikke har konkurranse. Men vi må vite hva vi konkurrerer om, dele kunnskap med hverandre og se framover. Vi må være innovative, sier viseadministrerende direktør Anne Jensen i NHO Service.

Deltakerne sammen med fesningsrepresentant

Viseadministrerende direktør Anne Jensen i NHO Service åpnet den tredje Konsensus-konferansen torsdag formiddag, hvor nesten 50 deltakere fra ulike vakt- og sikkerhetsbedrifter er med. Konferansen arrangeres av NHO Service og Norsk Arbeidsmandsforbund. Forbundet sentralt var representert ved forbundsekretær Trond Karlsen.

Konferansen hadde fokus på utvikling og styrking av relasjoner, kommunikasjon og samhandlingen mellom de ulike bedriftene som deltar i et bransjeperspektiv. Målet med prosjektet er å oppnå en felles ide om hvilken retning bransjen generelt skal utvikle seg i, og hvordan dette kan omsettes i praksis. Forbundsekretær Trond Karlsen understreker også viktigheten av at tillitsvalgte og ledelse kan ha møteplasser som dette for å drøfte bransjerelaterte problemstillinger og utfordringer.

Prosjektleder Knut Kloster Bjørge understreket også viktigheten av å være mer løsningsfokuserte og mindre problemorienterte.