Foto: Simen Strømme

Pressemelding 06.10.2020

I snart tre uker har over 1100 vektere organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund, streiket for anstendige lønns- og arbeidsvilkår.

Norsk Arbeidsmandsforbund får inn flere rapporter om omdisponering av vektere, slik at arbeidet til streikende vektere blir utført av vektere som ikke er tatt ut i streik. Lokale ledere hevder overfor ansatte at det finnes dispensasjoner som tillater dette.

Å utføre arbeidet til ansatte som er i streik regnes som streikebryteri. Norsk Arbeidsmandsforbund vil understreke at forbundet ikke har gitt noen dispensasjoner i streiken.

-Vi har til nå kun mottatt en dispensasjonsøknad i begynnelsen av streiken og den ble avslått. Etter det har vi ikke mottatt en eneste dispensasjonssøknad fra NHO Service og Handel, sier forbundsleder Anita Johansen.

Norsk Arbeidsmandsforbund har også fått inn rapporter på at PSS Securitas settes inn for å dekke vakter til streikende vektere fra Securitas. PSS Securitas er heleid datterselskap av Securitas som ikke har tariffavtale.

-Dette reagerer vi sterkt på. Det er umoralsk å dekke inn streikebelagt arbeid i eget selskap med et uorganisert datterselskap. Dette bryter med anstendig oppførsel i en lovlig konflikt, avslutter forbundsleder Johansen.

Norsk Arbeidsmandsforbund forventer at NHO Service og Handel og deres medlemmer forholder seg til spillereglene i denne lovlige konflikten, og ikke undergraver de ansattes rett til lovlig arbeidskamp.