Resultatet fra hovedoppgjøret for tariffavtalene innen NHO-området er ferdigforhandlet. Nå skal du som medlem ta stilling til resultatet i uravstemningen. Alle medlemmer som har tariffavtale på NHO-området kan delta. Vi oppfordrer alle å stemme elektronisk. Ikke la andre bestemme for deg – bruk stemmerett innen 24.april 2018. 

Slik deltar du

Du kan stemme per post, per sms eller ved å logge inn på Min side. Der finner du også uravstemningsheftet, protokoller og annen relevant informasjon.

Min Side
Logg inn på Min side med medlemsnummer og passord. Passord er din fødselsdato (skrives ddmmåå), hvis du ikke har endret passordet tidligere. Trykk deretter på Logg inn. 

Gå inn på avstemning og avgi din stemme.

SMS
Lag en teksmelding som inneholder følgende:

• Skriv inn ARBEID
• Skriv inn din stemme JA eller NEI
• Skriv inn ditt medlemsnummer 
• Skriv inn fødselsdato – skrives ddmmåå
• Det skal være mellomrom mellom alle ordene, medlemsnummer og fødselsdato.
• Send meldingen til telefonnummer: 26112

Eksempel: ARBEID JA 35353 080345
Sendes til nummer: 26112

Etter at du har sendt sms, vil du få en sms tilbake med bekreftelse på at din stemme er registrert.

Post
Alle medlemmer som går på en av NHO-overenskomstene får en postsending det ligger en ferdigfrankert merket svarkonvolutt. Du krysser av enten ja eller nei på stemmeseddelen som du finner bakerst i dette heftet.

Anbefaler ja

Både LO og Norsk Arbeidsmandsforbund anbefaler at du stemmer ja. Din stemme teller – bruk stemmeretten innen 24.april!

-Oppsummert mener jeg at det er et godt resultat. Jeg er fornøyd med at LO sikret alle en reallønnsvekst, og spesielt at de lavtlønte fikk et ekstra løft, sier forbundsleder Erna Hagensen.