Uravstemningen på overenskomst for LNS Spitsbergen AS er nå avsluttet med følgende resultat. 90 stemte ja, 9 prosent stemte nei. Deltakelsen var 85 prosent. Medlemmene har med dette stemt JA til resultatet.