Landsmøtet 2015 - Ung på landsmøtetDa nærmer det seg 27. mai med stormskritt. Det betyr at forbundets 38. ordinære landsmøte skal holdes, altså forbundets høyeste myndighet. Der vil også de unge ha sine egne stemmer.

Under landsmøtet samles 180 delegater bestående av medlemmer- og tillitsvalgte, i tillegg til landsstyret. De skal bestemme veien videre for forbundet på vegne av 33.000 medlemmer i forbundet. 

– Jeg har vært så heldig at jeg i fem og et halvt år har fått jobbe med unge medlemmer og tillitsvalgte og vært med å bygge organisasjonen vår. Unge medlemmer skal ta forbundet videre når en generasjon tillitsvalgte går av, sier avtroppende ungdomssekretær Ulf-Terje Eliassen.

Han har snakket med noen av dem som skal på landsmøte og spurt dem om hvilke saker som er viktig for dem å ha fokus på:

 

Landsmøte 2015 - Tina Marita RønningTina Marita Rønning, vekter og ungdomstillitsvalgt i avdeling 8 Midt-Norge

Tina er opptatt av yrkesfagutdanning og statusheving av bransjene vi organiserer. Det er også viktig for henne å spre informasjon om rettigheter i arbeidslivet til unge medlemmer.

 

Landsmøte 2015 - Per BuggePer Bugge, forskalingssnekker og hovedtillitsvalgt for private anlegg i NCC Construction AS

Viktig sak til landsmøtet: allmenngjøring av anleggsoverenskomsten, fokus på fagarbeideren og kompetansebevaring i bedriftene.

 

Landsmøte 2015 - Tanita Grønnli KristiansenTanita Grønnli Kristiansen, vekter, plasstillitsvalgt, ungdomstillitsvalgt i avdeling 2 Oslo/Akershus og medlem av sentralt ungdomsutvalg

Viktig sak for henne er å jobbe for bedre arbeidsmiljø på arbeidsplassene.

 

Landsmøte 2015 - Malin TrellevikMalin Trellevik, anleggsarbeider og medlem av ungdomsutvalget avdeling 6 Vest

Viktig sak for henne er yrkesfagutdanning.

 

Landsmøte 2015 - Lex MullerLex Muller, maskinfører, hovedtillitsvalgt på Bremanger Quarry AS og ungdomstillitsvalgt i avdeling 6 Vest

Viktig sak for ham er et mer rettferdig arbeidsliv.

 

Landsmøte 2015 - Silje SandenSilje Sanden, servicemedarbeider og tillitsvalgt på arbeidsplass

Viktig sak for henne er kampen mot søndagsåpne butikker.

 

Landsmøte 2015 - Elisabeth Alund LarsenElisabeth Alund Larsen, sikkerhetskontrollør og nestleder i Gardermoen vaktklubben

Hun er opptatt av rekruttering og medlemsbevaring.

 

Landsmøte 2015 - Greta BekeryteGreta Bekeryte, renholder og ungdomstillitsvalgt i avdeling 7 Vest

For henne er det viktig med fokus på yrkesfagutdanning og kampen mot sosial dumping.

 

Landsmøte 2015 - Cathrine ElstadCathrine Elstad, renholder og tillitsvalgt i Eiendomsdrift Nord AS. Hun er også vara til avdelingsstyret til avdeling 4 Nordland

Hun er opptatt av å bevare arbeidsmiljøloven slik den var før den blå-blå regjeringen endret den.