June Kathrine Karlsen er leder av ungdomsutvalget for Norsk Arbeidsmandsforbund avd 6 Vest, som omfatter Hordaland og Sogn og Fjordane.

Med seg i utvalget har hun Hamdi Sæther, Hege Berger, Linda Bardniska og Anita Larsen. 

June (bildet) er 29 år og jobber som vekter på flyplassen i Bergen. Hun har vært vekter i seks år og organisert like lenge. I tillegg har hun i løpet av disse årene vært fire år som regionstillitsvalgt. June er også nestleder av LOs ungdomsutvalg i
Hordaland, samt at hun sitter i det sentrale ungdomsutvalg for Norsk Arbeidsmandsforbund.

June ønsker at utvalget sitt skal fungere aktivt, være med på aktiviteter både i forbundet og LO. Hun trekker frem sommerpatrulje, lærlingepatruljer, skolebesøk og internasjonalt arbeid som viktige ting utvalget bør engasjere seg i.

Utvalget vil også snart arrangere ungdomskurs som vil bli avholdt i Haugesund i midten av juni.