Andrea Molaug er leder for ungdomsutvalget i avd. 7, som omfatter fylkene Vest-Agder, Aust-Agder og Rogaland.

I ungdomsutvalget deres sitter i tillegg Sigurd Overskeid, Linda Nylehn, Olav Terje Sæther, Espen Magnussen og Martin Enoksen. Merethe N. Olsen fra avd. 214 Sandbekk tiltrer også.

Andrea (bildet) er 30 år og kommer fra vakt. Hun har jobbet som resepsjonist/sentralbord siden 2007. Før dette jobbet og studerte hun i Canada i seks år. Andrea sitter også som leder av LOs ungdomsutvalg i Rogaland og er sekretær i den lokale bedriftsklubben.

Andrea forteller at det finnes mange unge medlemmer og at det er viktig å få ut kunnskap til disse for å få opp engasjementet. Det er ønskelig å kjøre minst to ungdomskurs i året, samt at en må være aktiv på LOs arrangementer som blant annet sommerpatruljen. Andrea trekker også frem viktigheten med internasjonalt samarbeid og nevner samarbeidet LO Rogaland har med fagforeningen i York. Hun vil å gi sin støtte til Industri Energi-ungdom som ønsker å få tannhelse inn under LOfavør.