Merethe N. Olsen er ungdomstillitsvalgt for avd 214 som ligger sør i Rogaland. Dette er en liten avdeling med 163 medlemmer. De har ikke eget ungdomsutvalg i avdelingen, men hun tiltrer i ungdomsutvalget i avd. 7 Sør-Vest.

Merethe (bildet) er 25 år, kommer fra bergverk og jobber på Titania AS som anleggsmaskinreperatør. Det har hun gjort i seks år etter å ha utdannet seg spesifikt mot dette. Ungdomstillitsvalgt har hun vært i  tre av disse årene. Merethe sitter også som vara til det sentrale ungdomsutvalg i Norsk Arbeidsmandsforbund.

Hun mener det er viktig å få engasjert ungdommen, få de til å forstå viktigheten med å være organisert. Selv om mange kanskje ikke føler at de trenger å være organisert da bedriften fremstår som god og proffesjonell, er det viktig å se det historiske perspektivet i det, og hva arbeiderbevegelsen samlet har kjempet frem gjennom lang tid. De godene vi har i dag kan fort bli borte om vi plutselig sluttet å organisere oss forteller hun.

Hun sier at det også er viktig å få ungdom tidlig inn i fagbevegelsen, helst før de kommer ut i arbeidslivet. Det skal være en selvfølge å være organisert selv om den lokale bedriften har ordnede forhold.