Lars Sand-Hanssen er leder for ungdomsutvalget for avd. 1 Øst, som omfatter fylkene Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark.

Med seg i utvalget har han Kim Saksgård, Kenneth Pedersen, Trond Bjørkerud, Cato Uhlmann og Andreas Sørbø.

Lars (bildet) er 25 år og jobber som vekter i VaktService, hvor han også er tillitsvalgt for alarmstasjonen. Som vekter begynte han i 2007. Før den tid jobbet han som kokk. I tillegg til tillitsvalgt og leder av ungdomsutvalget, sitter han i LOs lokale ungdomsutvalg.

Lars peker på at det er viktig at et ungdomsutvalg er representert av ulike bransjer, slik at en kan dele erfaringer med hverandre for å nå bedre ut til unge medlemmer. Det skal jobbes for å få avholdt et introkurs for unge medlemmer til høsten, ellers ønsker Lars å komme ut til bedriftene for å besøke unge arbeidstakere. Skolebesøk er også noe som kan være aktuelt, men da mot yrkesrettet utdanning som tilhører våre organisasjonsområder.