Nå har snart alle avdelingen i landet hatt årsmøte, og ungdomsutvalg er valgt. Vi vil presentere alle lederne av ungdomsutvalgene rundt om i landet, og starter med Nordland.

Trine Berg (bildet) ble i år valgt som leder av ungdomsutvalget for avd. 4, Nordland. Med seg i utvalget har hun nestleder Andre Ellingsen, sekretær Jeanette Johansen, varamedlem Joakim Braunsek og Stig Gjengaard.

Trine har jobbet som renholder siden 2004 og fra 2006 i Eiendoms Drift Nord AS, hvor hun har vært varatillitsvalgt siden 2008. I fjor ble hun valgt inn som sekretær for ungdomsutvalget og nå altså leder. Ellers er også Trine medlem av det sentrale ungdomsutvalget til Norsk Arbeidsmandsforbund og medlem av LOs ungdomsutvalg i Nordland.

Trines visjoner er å få vervet flere medlemmer å reise ut på arbeidsplassene å møte ungdom for å høre hva de er opptatte av på sitt arbeidsted. I tillegg ønsker hun å delta på skolebesøk sammens med LO.

Ungdomsutvalget i Nordland skal ha nytt møte den 7. mai for å planlegge nærmere om aktiviteter og spesifikt mot årets sommerpatrulje.