Ruben Sperre er leder av ungdomsutvalget for avdeling 3 Møre og Romsdal. Med seg i utvalget har han Håkon S. Tangen, Tana D. Belcheva og Katrin Skuggen.

Ruben (bildet) er 20 år og begynte som mobil vekter etter endt videregående. Det jobbet han som i 1,5 år før han i fjor ble ansatt som sikkerhetskontrolør på Vigra i Ålesund. I tillegg til å lede ungdomsutvalget i Møre og Romsdal, er han også medlem av LOs ungdomsutvalg i fylket.

Han mener det er viktig å få bevisstgjort ungdom om viktigheten med å være organisert å få en generell forståelse av fagbevegelsen. Det er viktig at medlemmene vet hvordan forbundet fungerer f.eks i lønnsforhandlingene. Skal en nå ut til ungdommen er det viktig å treffe de på deres arena, å innkalle til et informasjonsmøte kan bli for kjedelig og lite interessant. Da kan en heller samles til en sosial sammenkomst å ha faglig innhold, det kan være med på å få ungdom og nye medlemmer interessert og engasjert!