7. – 9. april er det ungdomskurs trinn 1 for unge LO medlemmer i Oslo/Akershus. Kurset vil blant annet ta for seg historie og ideologi, lover og avtaler, tale og debatteknikk.

Kurset er åpent for alle unge LO medlemmer. om du er interessert kan du melde deg på via karin.johannessen@aof.no

Send navn, adresse, forbund og telefon nr ved eventuell påmelding.

Dersom du kommer inn og blir godkjent vil kursavgiftene bli dekket. Eventuell tapt arbeidsfortjeneste dekkes iht AOFs stipend-satser som er på kr. 110,- pr time.

For øvrige spørsmål om kurset kan ungdomssekretær for LO Oslo/Akershus kontaktes. Torbjørn Ness på tlf. 46 84 71 64