Invitasjon til ungdomskurs avd 3 og 6, 6.-8.september 2019 med link