This content has been archived. It may no longer be relevant

2. – 4. september avholder vi ungdomskurs i samarbeid med Postkom og Transportarbeiderforbundet. Kurset vil i hovedsak dreie seg om kommunevalget og politikk i fagbevegelsen. Men også om lover, avtaler og organisasjonsarbeid. Og det beste av alt, du vil møte mange hyggelige og spennende mennesker!

Kurset dekkes i sin helhet av forbundet. Kontakt din avdeling for påmelding. For øvrige spørsmål, kontakt ungdomssekretær!

Grunnen til at nettopp disse forbundene i LO gjør dette i felleskap er fordi vi har et felles prosjekt pågående kalt «forbundsalliansen» som tar for seg hvordan disse forbundene kan samarbeide bedre og på sikt få en eventuell sammenslåing.

Dette kurset går over ei helg fra fredag til søndag. fredag vil bestå av presentasjon og praktisk informasjon, samt interne kurs for forbundene.

lørdag og søndag vil blant annet dreie seg om hvordan fagforeningene jobber politisk for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, politiske innledninger og debatter. I tillegg blir det politiske verksteder.

Kurset avholdes på Sørmarka kurs- og konferansesenter like utenfor Oslo.

Påmeldingen skjer via din lokale avdeling, så ta kontakt med de.

For mer informasjon og spørsmål kan undertegnede kontaktes

Ulf-Terje Nyheim Eliassen, ungdomssekretær Norsk Arbeidsmandsforbund.

95330288

ulf.terje@arbmand.no