19. – 21. oktober samlet vi ungdomsrepresentanter fra alle avdelingene til Norsk Arbeidsmandsforbund  på Hurumland for intern kursing og diskusjon om hva ungdom vil sette fokus på fremover.

Vi leide ei hytte på Hurumland utenfor Drammen og samlet ungdommer fra alle avdelingene våre, fra Svalbard i nord til Flekkefjord i sør. Både vår forbundsleder Erna Hagensen og organisasjonsleder Kirsti Mandal kom og hadde foredrag for ungdommen. i tillegg ble det kursing i ungdomsarbeid, om forbundets oppbygging og virkemåte. Det ble senere i konferansen diskutert hva ungdom ønsker å sette fokus på i forbundet og hvordan vi bedre kan drive medlemspleie og verving. Mange gode ideer og løsninger kom fra representantene.

Noe av det konferansen ønsket å satse på, er mer fokus på yrkesfag og lærlinger. Frafallet i den videregående skole er mye høyere i yrkesfag enn for studieforberedende viser tall fra Fafo.  Mye av grunnen er nok at mange med dårligere karrakterer og som er skolelei blir rådet til å gå yrkesfag, det er ofte kanskje også en oppfatning av at de som går yrkesfag er de som er minst skoleflinke. Konferansen ønsker at yrkesfag bør få et statusløft og det må fokuseres på både utstyr og riktig faglig innhold på yrkesfaglinjene. Vi trenger de som er yrkesfagutdannet, det er de som gjør jobben og får hjulene i samfunnet til å gå rundt.

Andre ting konferansen ønsket å sette fokus på var rettighetene ved virksomhetsoverdragelse og en mer spesifisering av arbeidsmiljøloven på hva dette egentlig inbefatter. Det står i loven om hva som skal videreføres ved virksomhetsoverdragelse, men ikke spsifikt når en virksomhetsoverdragelse slår inn. Og ikke minst, retten til heltdi må lovfestes. Det bør ikke være rom for å spekulere i deltidsstillinger om det finnes heltidsstillinger ledig.

På bilde fra konferansen:
Andrea Molaug fra avd. 7 og Hamdi Sæther fra avd. 6 Vest.