Pressemelding 21.10.2020. Foto: Simen Strømme.

Avarn Security AS leverte frem til streiken i vaktbransjen såkalt «korona-vakthold» på Sandvika Storsenter. Dette for å sørge for at publikum opprettholder avstand og generelle tiltak blir ivaretatt.

På grunn av den pågående vekterstreiken er omfanget av disse vektertjenestene redusert, og ifølge rapporter fra våre medlemmer utføres denne oppgaven nå av PSS Securitas.

PSS Securitas er et heleid datterselskap av Securitas, som står utenfor det organiserte arbeidslivet ved at de ikke ønsker å inngå tariffavtale.

Forbundsleder Anita Johansen mener det er moralsk forkastelig at streikebelagt arbeid utføres av uorganiserte arbeidstakere og bedrifter.

– Det er også særdeles ukollegialt ovenfor virksomheter som er en del av den pågående streiken. Vi krever derfor at dette må opphøre umiddelbart, sier Johansen.