I forbindelse med at Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) arrangerte  HMS-konferanse i Lillestrøm onsdag 13.november ble rapporten for ulykker i bygg og anlegg i 2019 lagt fram. Her kan du lese hele rapporten.

Rapporten beskriver utviklingen av arbeidsulykker med dødelige og ikke-dødelige skader i bygg og anlegg de siste sju år og det gis en kort omtale av arbeidsskadedødsfallene i næringen i 2018.

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) er et samarbeid mellom aktører der underskriverne deler en nullvisjon for skader i bygge‐ og anleggsnæringen og er enige om å samarbeide om en for-sterket innsats for å gjøre byggeplassen til et sikkert arbeidssted. Etableringen av SfS BA bygger på samarbeidet som ble etablert gjennom Charter for en skadefri bygge‐ og anleggsnæring (2014–2018). Myndighetenes forpliktelser i dette samarbeidet er å utarbeide en årlig rapport over skader og yrkesrelatert sykdom i bygge‐ og anleggsnæringen. Denne rapporten er den femte i rekken. Alle rapportene er utarbeidet i et samarbeid mellom Arbeidstilsynet og Statens arbeidsmiljøinstitutt.