Foto: Simen Strømme

Det har de siste dager vært uformell dialog mellom partene for å prøve å finne en løsning på vekterstreiken, disse har dessverre vært uten resultater.

Arbeidsgiverne har ikke heller ikke nå vært villige til møte oss på våre krav og konflikten fortsetter derfor på sin 11 uke.

Vi hadde håpet vi skulle klare å finne en løsning og beklager sterkt konsekvensene dette får for tredjepart. Ikke minst beklager vi for våre medlemmer som har fortjent at deres arbeidsgivere hadde kommet dem i møte.

Vi har i dag varslet et nytt uttak på i alt 95 medlemmer gjeldende fra midnatt 1.desember. Uttaket gjelder kun Securitas og er en forsterkning av tidligere uttak, samt at vi tar ut våre medlemmer ved heliporten i Hammerfest.