I

Arbeidsledigheten i Norge er historisk høy. Vi må tilbake til 2. verdenskrig for å finne høyere tall og jeg skjønner godt at mange er bekymret for fremtiden.

Vårt fokus nå er å få folk tilbake i jobb så raskt som mulig og sørge for at arbeidsledigheten ikke biter seg fast i samfunnet. Vi må skape og dele. Det har arbeiderbevegelsen alltid tatt ansvaret for. Vi vet at den økonomiske ulikheten mellom folk i Norge er økende. Å ha en heltidsjobb å gå til er avgjørende for at forskjellene ikke skal øke enda mer. Her gjelder det å handle raskt. Det er en vanskelig balansegang mellom å ivareta smittevern og få folk tilbake i jobb, men jeg har tillit til at vi kan gjøre dette på en ansvarlig måte.
Å ha en heltidsjobb å gå til er avgjørende for at forskjellene ikke skal øke enda mer.

Selv om arbeidsledigheten er høy og helsevesenet er under press, så er vi heldige i Norge. Fagbevegelsen har vært drivkraften bak den norske samfunnsmodellen vi nyter i dag. Offentlig velferd gir trygghet når vi trenger det som mest. Den sterke velferdsstaten og sikkerhetsnettet vi har i Norge, gjør at vi står godt rustet i denne krisen sammenlignet med andre land. Vi skal ta våre nasjonale utfordringer på største alvor – samtidig må vi tenke utenfor landets grenser og vise solidaritet med dem som ikke er så heldige som oss.

I mange land står helsevesenet på kne. Regimer utnytter koronakrisen til å stramme inn på folks rettigheter og kneble kritiske stemmer. Her hjemme har vi vunnet allmenn stemmerett, ytringsfrihet og organisasjonsrett – rettigheter vi tar for gitt. Det er vårt ansvar å vise solidaritet og støtte demokratiske krefters arbeid for frihet over hele verden.

Det er vårt ansvar å vise solidaritet og støtte demokratiske krefters arbeid for frihet over hele verden.
Det ble en annerledes 1. mai i år. I år var hovedparolen «trygghet for helse og arbeid». Jeg må innrømme at det føltes uvirkelig med en digital feiring. Å kunne være sammen fysisk med sine kamerater å si gratulerer med dagen er noe jeg har tatt for gitt. Derfor var det gledelig å se at LO lykkes med å snekre sammen et flott program med taler og appeller, lokale innslag, arbeidersanger og andre kulturelle innslag på nett. Årets 1. mai viste også hvilke muligheter som ligger i det digitale.

Det er utfordrende tider å drive fagforeningsaktiviteter. Konferanser og store møter har blitt avlyst, og mye av det som er vår «normale» aktivitet har blitt lagt på is. For at forbundet skal kunne møte den kommende tiden på best mulig måte, og opprettholde aktivitet, har vi lagt et forslag til revidert handlingsplan som ble behandlet av forbundsstyret i mai. Planen er å lære opp tillitsvalgte til å bruke digitale verktøy. Vi har allerede sett at våre tillitsvalgte, medlemmer og ansatte klarer å omstille seg raskt og jeg har trua på at en digital kompetanseheving kan bidra til å holde oppe aktiviteten.

Nå er det viktigere enn noen gang å være organisert i en fagforening. Medlemstallene viser at folk søker trygghet i urolige tider. Bare i mars måned fikk LO over 11.000 nye medlemmer og nærmer seg nå millionen. Dette viser at samhold, solidaritet og fellesskap aldri går av moten.
Jeg oppfordrer alle til å passe ekstra godt på sine medmennesker i denne tøffe tiden.

Nå er tiden til å ta vare på hverandre. Mange er redde, andre er ensomme. Jeg oppfordrer alle til å passe ekstra godt på sine medmennesker i denne tøffe tiden. Sammen skal vi ta oss gjennom også denne krisen.