Hovedtillitsvalgt i Youngstorvet Vertskap, Daffi (til venstre), og nestleder i klubben, Bobby, håper på å bli historiske som ansatt i det første dørvaktselskapet med tariffavtale. Og de håper på å klare det uten streik. Foto: Ane Børrud

Dørvakt-selskap truer med å legge ned hvis ansatte ikke trekker krav om tariffavtale. Dørvaktenes arbeidsgiver Youngstorvet Vertskap nekter å innfri vekternes krav om tariffavtale. Nå lokker selskapet med høyere lønn som alternativ til tariffavtale, og truer med kortere vakter eller styrt avvikling.

Dørvaktene i i Youngstorvet Vertskap krever tariffavtale for å få ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Men ledelsen i selskapet vil ikke skrive under på vekteroverenskomsten og truer med å legge nede selskapet. I så fall vil alle dørvaktene miste jobben.

Dørvaktene er opptatt av lønn og innflytelse:

– Vi ønsker å ha en lønn som anerkjenner den jobben vi gjør. Men det aller viktigste for oss er medbestemmelse. De ansatte har så mye kompetanse og erfaring, at det er helt naturlig at vi skal få være med å utforme dette selskapet til det bedre, sier nestleder i klubben, Bobby.

– Vekteroverenskomsten for dyr

Youngstorvet Vertskap vil ikke undertegne på Vekteroverenskomsten. Selskapet mener lønnstilleggene for natt- og helgearbeid blir for høye. I pressemeldingen skriver selskapet at Vekteroverenskomsten i for liten grad er tilpasset nisjen for dørvakter.

– Vekteroverenskomsten påfører dørvaktselskaper høye priser som følge av høye tillegg i timelønn på de tidspunktene hvor vi har vår kjernetid. Dette gjør at dørvaktselskaper som er regulert i Vekteroverenskomsten ikke kan tilby konkurransedyktige priser i dagens marked, skriver selskapet i en pressemelding 13. januar.

Terje Mikkelsen, forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, rister på hodet.

– Vekteroverenskomsten er moderat når det gjelder lønn. Ved mellomoppgjøret i 2015 ble lavlønnstillegget utløst. Og tilleggene for å jobbe helg og natt er blant de laveste sammenlignet med andre tariffavtaler. Det skulle bare mangle at ikke disse vekterne skal få en kompensasjon for å jobbe natt og helg. Det faller på sin egen urimelighet, sier han.

I vekteroverenskomsten gir arbeid utført mellom klokka 21:00 og 06:00 et natt-tillegg på 26 kroner i timen, mens arbeid lørdager fra klokka 18.00 til mandag klokka 06.00 gir et helgetillegg på 46 kroner i timen.

Styrt avvikling?

Ifølge Youngstorvet Vertskap kan en konsekvens av høye tillegg for dørvakter på kvelds- og natterstid, være at bedriften ikke lenger vil være liv laga.

– Det følger naturlig at når selskapet ikke lenger er konkurransedyktig, så er driftsgrunnlaget ikke tilstede. Etter aksjeloven vil selskapet drive ulovlig i det vi driver for kreditors regning, skriver styrelder Stefan Jansen i en e-post til Arbeidsmanden.

Ifølge styrelderen har bedriften to alternativert: En styrt avvikling med kontroll og god oppfølging av de uorganiserte ansatte, eller en konkurs etter en ukjent mengde med tid.

– Når vi ikke lenger kontrollerer utfallet av en situasjon er det naturlig for oss å ivareta våre ansatte på best mulig måte og derfor ser vi på en styrt avvikling som det beste alternativet, skriver han.

Terje Mikkelsen synes dette er hårreisende utspill.

– De spiller et veldig høyt spill for å få de ansatte til å trekke kravet om tariffavtale, oppsummerer forbundssekretæren.

Les mer på FriFagbevegelse