Norsk Arbeidsmandsforbund varsler tredje uttak i vekterstreiken fra og med mandag 21. juni klokka 0600.

Alle medlemmer som har sitt arbeid i følgende virksomheter:

 • Loomis Norge AS Postboks 9656 Grønland, 0133 Oslo (164 medlmmer)
 • Securitas AS Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo (1.282 medlemmer)
 • G4S Secure Soloution AS Postboks 4900, 0423 Oslo (566 medlemmer). Unntatt er medlemmer ved Statoils anlegg Melkøya, Hammerfest
 • VaktService AS Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg (508 medlmmer).
 • VaktService Verdi AS Reservatveien 8, 3118 Tønsberg (158 medlemmer)

I tillegg til tidligere uttak omfatter dette tredje uttaket alle medlemmer i fylkene Møre og Romsdal, Oppland, Hedemark, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Alle medlemmer som har sitt arbeid i følgende virksomhet ved følgende arbeidssteder:

 • Forretningsadresse: Securitas Transport Aviation Security AS Postboks 35 Grønland, 0133 Oslo
 • Avdeling Værnes: 50 medlemmer
 • Avdeling Tromsø: 31 medlemmer
 • Avdeling Flesland: 49 medlemmer
 • Avdeling Sola: 13 medlemmer
 • Forretningsadresse: G4S Aviation Security AS Postboks 4900, Nydalen 0423 Oslo
 • Gardermoen: 180