Test— Det er leit at vi ikke kom i mål. I det store og hele synes jeg at vi kom fram til et godt resultat, sier forbundsleder Erna Hagensen. Forhandlingsutvalget til Transport behandlet i går forslag til avtale. Der konkluderte flertallet med at de ikke går inn for forhandlingsresultatet slik det nå foreligger. Transport har derfor trekt seg ut av forhandlingene.

 

Et enstemming forhandlingsutvalg i Norsk Arbeidsmandsforbund mener at grunnlaget for forhandlingene dermed faller bort og konsekvensen er at arbeidet med Forbundsallisen avsluttes. Dette skal til endelig behandling i Forbundsstyret 20. februar med innstilling til Landsttyret.

— To år er gått siden vi startet utredningsarbeidet. Mange timer med godt konstruktivt arbeid er blitt lagt ned. Klart lufta går litt ut av oss, når det da mest sannsynlig ikke blir noe nytt forbund. I Norsk Arbeidsmandsforbund har det hele tiden vært god stemning for å forene felles krefter. Spesielt så vi fram til å bli en sterkere aktør på samferdselspolitikk, sier forbundslederen.

Samtidig understreker forbundsledere at arbeidet ikke har vært forgjeves. —Vi har blitt inngående kjent med de tre andre forbundene og lært mye av hvordan de løser ulike oppgaver. Og ikke minst er vi blitt enda bedre kjent med Arbeidsmandsforbundet og hva som er viktig for oss. Den kunnskapen og de nye perspektivene arbeidet har gitt oss, blir godt å ha med seg når vi skal utvikle oss videre for å møte framtida, avslutter forbundslederen.