Generalsekretær i Norsk Bergindustri Anita Hall sammen med leder av Referansegruppen Knut Sjøvold.

Den 2.mars signerte Norsk Bergindustri en avtale om TSM- Towards Sustainable Mining, med Mining Association of Canada. TSM er en metode for systematisering av bærekraftarbeidet og for å forbedre miljø- og sosial praksis innenfor mineralnæringen.

Nå har det også blitt satt ned en referansegruppe som et skritt videre. Norsk Arbebeidsmandsforbund er representert ved forbundssekretær Arne Presterud. Referansegruppen skal rådgi Norsk Bergindustri og deres medlemmer for å kunne oppnå gode resultater i bærekraftarbeidet i samsvar med prinsippene i TSM. 

Til stede på lanseringen var statssekretær Lucie Katrine Sunde Eidem og Dan Bristow, Counsellor (Commercial) and Senior Trade Commissioner ved den Canadiske ambassaden. 

Bidra med ekspertise og kunnskap 

Gruppen består av personer fra organisasjoner og interessegrupper som har interesse for bergindustriens virksomhet. Det er elleve faste seter i Referansegruppen som besittes av personer fra blant annet miljøorganisasjoner, finansbransjen, urbefolkningen, arbeidstakerorganisasjon, arbeidsgiverorganisasjon, lokalsamfunn og annet næringsliv. 

Gruppens medlemmer bidrar med sin ekspertise og kunnskap, samt interessene til den gruppen de representerer. De har den nødvendige respekten og troverdigheten innenfor sin organisasjon og interessegruppe til å være en pålitelig representant i Referansegruppen, og de kommuniserer internt om utfordringer som er relevante for Referansegruppen.  Deltagere velges av en valgkomité for tre år med mulighet for forlengelse. Referansegruppen skal være nøytral og uavhengig av Norsk Bergindustri, og ledes derfor av ekstern person (Knut Sjøvold).