Invitasjon til Tillitsvalgtforum 23. mai 2011 kl. 1600.

Studieutvalge i avdelingen inviterer til

”TILLITSVALGTSFORUM”

Mandag 23. mai kl. 16.00 i Trondheim og Steinkjer

Trondheim:   Folkets Hus 3 etg. på avdelingskontoret

Steinkjer :      Folket Hus, Kongens gt. 26

Formålet med forumet er å få tillitsvalgte til dialogmøte hvor en kan ta opp aktuelle temaer, fra samfunnsdebatter til tariffspørsmål. Informasjon fra Forbundet m.m.

 

Agenda for møte 23. mai:

– Tillitsvalgtforumet

–  Medlemspleie

–  Min Side

–  Referat fra Landsmøte 2011

–  Valg 2011

 

Møtet varer ca. 2 timer det vil bli enkel servering.

Grunnet servering ønsker vi tilbakemelding på om du kommer innen fredag 20.mai til avd8@arbmand.no tlf. 46947240

Velkommen

 

Med vennlig hilsen

Studieutvalget

Avd.8 Midt-Norge