Her er ulike skjema og hjelpemidler for tillitsvalgte samlet. Skjemaene er i all hovedsak mulig å fylle ut direkte på nett og viderebehandle etter PCen din gir mulighet for. Hvis du tar direkte utskrift, husk at du bør lagre det utfylte skjemaet på din maskin først.

 

 

Fra LOMedia kan tillitsvalgte bestille materiell og få det tilsendt direkte, f.eks. vervebrosjyrer. Husk at det kan påløpe kostnader.