Notat om utenlandske arbeidstakere og Korona (003)