Arbeidsmandsforbundet Erna HagensenVi vil gå til kamp mot regjeringens forslag om mer overtid, lengre arbeidsdager og mer søndagsarbeid. Dette vil bli resultatet av forslagene til endringer i Arbeidsmiljøloven som den blåblå regjeringen har lagt frem for Stortinget, sier forbundsleder Erna Hagensen i Norsk Arbeidsmandsforbund.

 
Forbundslederen mener at økt adgang til bruk av overtid, økte rammer for gjennomsnittsberegning av arbeidstid og en mer generell åpning for søndagsarbeid, vil legge et større press på arbeidstakerne og gjøre det vanskeligere for folk å planlegge hverdagen. Arbeidsgivere får større adgang til å pålegge arbeid på tider som til nå har vært fritid og familietid.
 
— Dette er et slag i ansiktet på vanlige arbeidsfolk og ingen har bedt om dette, sier Hagensen
 
Regjeringen forslår også at det skal være fritt fram for søndagsarbeid. Dette kan føre til at mange butikker nå vil holde oppe på søndagene. Dette vil spesielt berøre våre medlemmer innen renhold, vektere og vaktmestere Vi er også mot forslaget om å heven den generelle øvre aldersgrensa i arbeidslivet fra 70 til 72 år. Innen mange av våre yrker, er vi bekymret for at folk kan bli presset til å stå i jobb lengre enn de bør grunnet helsetilstand etter et aktivt arbeidsliv, sier Hagensen. NHO har også uttalt at en slik heving også vil måtte føre til ei heving av AFP-grensa. Dette vil vi kjempe i mot med alle midler, sier Hagensen
 
Denn regjeringen har heller ikke lyttet til arbeidstakerorganisasjonene advarsler i disse spørsmålene, på samme måte som de heller ikke gjorde det i forslaget om å ansette folk midlertidig. Derfor er det viktig at vi nå mobiliserer til den politiske streiken i slutten av januar, sier forbundsleder Erna Hagensen til slutt.