Meklingen om vekteroverenskomsten er fastsatt til 9. og 10. juni.

Tidspunktet for mekling mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service om vekteroverenskomsten hos Riksmeklingsmannen, er fastsatt til 9. og 10. juni. Fristen er klokka 2400.

Se også Riksmeklingsmannen.no