Årets tariffoppgjør blir gjennomført som et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger. Et samordnet oppgjør innebærer en tariffrevisjon hvor mange tariffavtaler revideres samtidig. I tillegg er det forbundsvise tilpasningsforhandlinger for de enkelte overenskomstene.

I tilpasningsforhandlingene forutsettes det enighet, med unntak for Industrioverenskomsten (IO) mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Blir det ikke enighet om bestemmelsene om reise, kost og losji i denne overenskomsten, kan partene bringe saken inn i de avsluttende sentrale forhandlingene/meklingen.

Mandag 26. februar vedtok Sekretariatet i LO sin innstilling til årets tariffkrav. De vil ha et «samordnet» tariffoppgjør.

Tirsdag 27. februar vedtok Representantskapet i LO kravene og oppgjørsformen.

Mandag 12. mars starter hovedoppgjøret. Da overleverer LO kravene til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

14.-20.mars gjennomføres forhandlingene for forbundsvise tilpasninger.

• Blir ikke LO og NHO enige, er det satt av tid til mekling 25. mars.

• Fristen for å komme i havn er natt til søndag 8. april.

For mer informasjon:

Informasjon til tillitsvalgte

Presseseminar 6. mars 2018 ifm lønnsoppgjøret

Tariffoppgjøret 2018