This content has been archived. It may no longer be relevant

Copy of 027LO og Virke kom til enighet tirsdag. Det ga et generelt tillegg på 0,75 øre til alle som omfatter avtalen. Det ble samtidig gitt et lavtlønnstillegg på 1,40 kroner, som omfatter alle overenskomstene Norsk Arbeidsmandsforbund har med Virke. 

LO og Virke kom til samme resultat som LO og NHO oppgjøret. Det gir et tilsvarende kronetillegg for alle lønnsgrupper. For arbeidstakere som omfattes av Fritids- og opplevelsesavtalen, Renholdsoverenskomsten og Vaktmesterovernskomsten mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Virke får et lavtlønnstillegg på 1,40 kroner oppå det generelle tillegget.

Forbundssekretær Lise Myrvold som forhandlet på vegne av Norsk Arbeidsmandsforbund er glad for at alle forbundets overnskomster med Virke fikk det rettmessige lavtlønnstillegget.

Protokoll Virke 2013.