Forbundsleder Anita Johansen og forbundssekretær Frode Engen åpnet tariffkonferansen.

Denne uken har arbeidet med neste års tariffoppgjør startet opp for alvor. Klubbene har sendt inn sine forslag til avdelingene, og de siste dagene har tariffkonferanser gått av stabelen over hele landet. Forbundsleder Anita Johansen har innledet på flere av konferansene og tema som oppgjørsform, pensjon og lønnsforhold har blitt diskutert.

– Det er utrolig godt å være i gang med fysiske møter igjen, sier Johansen. 

Bildene er fra Hurdalssjøen hvor avdeling 1, 2, 5 og 9 var samlet. Det ble gode diskusjoner, både i salen og rundt lunchbordet. Nå sendes forslagene inn sentralt, hvor de blir samordnet. På nyåret blir de behandlet i tariffrådene, før forbundene og LOs representantskap vedtar årets oppgjørsform i februar. Da får vi vite om det blir et samordnet oppgjør, eller om det skal forhandles forbundsvist.