Hovedavtaler

Anleggsarbeidere

Asfaltarbeid og veivedlikehold

Bergindustrien

Fornøyelses- og fritidstilbud

Kraftlinjebyggere

Maskinentreprenørbedrifter

Miljøvirksomhet

 Parkeringsselskaper

Renholdere

Service og vedlikehold – vaktmestere, skadesanering og skadedyrsbekjempelse

 

Skianlegg

Statlig sektor

Tunnel-, bom og bruselskaper

Vektere

Lover