Uttalelser

Uttalelser2018-03-02T11:28:26+02:00

Bruk stemmeretten!

Landsmøtet i Norsk Arbeidsmandsforbund oppfordrer medlemmer og tillitsvalgte til å stemme på de rødgrønne partiene i kommune- og fylkestingsvalget 2019.

12. mai 2019|

Frihet for Vest-Sahara!

Folket i Vest-Sahara må få rett til å selv avgjøre sitt lands framtid. Dette er en av grunnstenene for et demokrati, heter det i en uttalelse fra Arbeidsmandsforbundets landsmøte.

12. mai 2019|

Bruk stemmeretten for et tryggere arbeidsliv!

Uttalelse fra forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund 3. april 2019

Vi står nå foran et viktig kommunestyre- og fylkestingsvalg den 9.september 2019. Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund tar avstand fra høyrepartienes politikk som bidrar til økte forskjeller, et utrygt arbeidsliv og svekker velferdsstaten. Vi mener at et samfunn med små forskjeller gir trygghet for alle. Å ha et arbeid å gå til og en lønn å leve av, og retten til 100 prosent

4. april 2019|

Krav til regjeringens statsbudsjett for 2019: Kampen mot kriminelle og sosial dumping må styrkes!

Politisk uttalelse vedtatt av forbundsstyret den 29. august 2018.

I forbindelse med regjeringens fremleggelse av forslag til statsbudsjettet for 2019 i oktober, krever forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund at det avsettes økte økonomiske ressurser til styrking av kontrolletatenes oppfølging av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet over hele landet. I de senere års budsjetter har Stortingsflertallet vedtatt kutt framfor økte rammer til f.eks. arbeidstilsynets virksomhet. En fremtidig satsing på å avdekke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet må ikke gå på bekostning av arbeidstilsynets midler for å handtere øvrige arbeidsoppgaver.

30. august 2018|