Uttalelser

Uttalelser2018-03-02T11:28:26+00:00

Krav til regjeringens statsbudsjett for 2019: Kampen mot kriminelle og sosial dumping må styrkes!

Politisk uttalelse vedtatt av forbundsstyret den 29. august 2018.

I forbindelse med regjeringens fremleggelse av forslag til statsbudsjettet for 2019 i oktober, krever forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund at det avsettes økte økonomiske ressurser til styrking av kontrolletatenes oppfølging av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet over hele landet. I de senere års budsjetter har Stortingsflertallet vedtatt kutt framfor økte rammer til f.eks. arbeidstilsynets virksomhet. En fremtidig satsing på å avdekke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet må ikke gå på bekostning av arbeidstilsynets midler for å handtere øvrige arbeidsoppgaver.

30. august 2018|

For få skoleplasser i anleggsfagene

Politisk uttalelse vedtatt av forbundsstyret den 6. juni 2018.

Det er mange ungdommer som i disse dager går rundt i spenning og venter på en tilbakemelding om de har fått en skoleplass til høsten. I motsetning til flere andre yrkesfag har anleggsfagene gode søkertall, men det er opprettet for få skoleplasser. Det er mange som ikke har fått fullført ønsket utdanning. Det siste året er det bare halvparten av søkerne til anleggsteknikk som har fått sin første prioritet oppfylt.

8. juni 2018|

Norsk Arbeidsmandsforbund går for samordnet oppgjør


I dag ble det holdt forbundsstyremøte i Norsk Arbeidsmandsforbund. Ut fra en samlet vurdering av de innkomne innspillene fra tariffkonferansen anbefaler forbundsstyret representanter i LOs representantskap om å stemme for et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger.

16. februar 2018|

Stortingsflertallet svekker kampen mot sosial dumping

Uttalelse – Landsstyret – Norsk Arbeidsmandsforbund

Landsstyret i Norsk Arbeidmandsforbund vil på det sterkeste beklage at det borgerlige flertallet på Stortinget ikke vil be regjeringen iverksette en handlingsplan på 30 viktige tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Arbeiderpartiets fremsatte forslag er langt mer konkrete og virkningsfulle i kampen mot sosial dumping, enn regjeringens egen interne handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet.

21. juni 2017|

 

Privacy Policy Settings