Uttalelser

Uttalelser 2018-03-02T11:28:26+01:00

Liv og helse må gå foran

AnleggForbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund sluttet seg i dag til anleggsarbeidernes uttalelse om at liv og helse må gå foran i arbeidet med å bygge landet. Det har vært en sterk økning av alvorlige arbeidsulykker de siste to årene. I 2012 og 2013 omkom en anleggsarbeider hver annen måned. Det er en uakseptabel utvikling. 

26. mars 2014|

Bekjempelse av sosial dumping er mulig

Kald demonstrantSUN (Service- og tjänestebranchenes Union i Norden) etterlyser felles innsats fra de nordiske regjeringer. Den stiller også krav til Nordisk Ministerråd om ytterligere innsats for å innhente kunnskap om sosial dumping i Norden.

30. august 2013|