Uttalelser

Uttalelser2018-03-02T11:28:26+01:00

For få skoleplasser i anleggsfagene

Politisk uttalelse vedtatt av forbundsstyret den 6. juni 2018.

Det er mange ungdommer som i disse dager går rundt i spenning og venter på en tilbakemelding om de har fått en skoleplass til høsten. I motsetning til flere andre yrkesfag har anleggsfagene gode søkertall, men det er opprettet for få skoleplasser. Det er mange som ikke har fått fullført ønsket utdanning. Det siste året er det bare halvparten av søkerne til anleggsteknikk som har fått sin første prioritet oppfylt.

8. juni 2018|

Norsk Arbeidsmandsforbund går for samordnet oppgjør


I dag ble det holdt forbundsstyremøte i Norsk Arbeidsmandsforbund. Ut fra en samlet vurdering av de innkomne innspillene fra tariffkonferansen anbefaler forbundsstyret representanter i LOs representantskap om å stemme for et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger.

16. februar 2018|

Stortingsflertallet svekker kampen mot sosial dumping

Uttalelse – Landsstyret – Norsk Arbeidsmandsforbund

Landsstyret i Norsk Arbeidmandsforbund vil på det sterkeste beklage at det borgerlige flertallet på Stortinget ikke vil be regjeringen iverksette en handlingsplan på 30 viktige tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet. Arbeiderpartiets fremsatte forslag er langt mer konkrete og virkningsfulle i kampen mot sosial dumping, enn regjeringens egen interne handlingsplan mot arbeidslivskriminalitet.

21. juni 2017|

BRUK STEMMERETTEN!

Uttalelse – landstyremøte 8. juni 2017-Norsk Arbeidsmandsforbund

Norge står nå foran et viktig Stortingsvalg den 11 september 2017. Norsk Arbeidsmandsforbund vil ha et samfunn hvor alle har like muligheter og rettigheter, uavhengig av lommeboka. Forbundet tar avstand fra en politikk som bidrar til økte forskjeller mellom folk. Landsstyret mener at utfallet av valget i 2017 er viktig både for forbundets medlemmer, for fagbevegelsens verdigrunnlag og for landet som helhet. Vi har hatt 4 år med et høyreorientert stortingsflertall, bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti. Disse partiene har utfordret våre faglige rettigheter og arbeidstakernes

8. juni 2017|

 

Privacy Policy Settings