Uttalelser

Uttalelser2018-03-02T11:28:26+02:00

Framtiden for arbeidsfolk!

De raske endringene i arbeidslivet utfordrer arbeidsfolks trygghet, velferd og lønn, påpeker landsmøtet i Arbeidsmandsforbundet i en uttalelse.

12. mai 2019|

Bransjer under press

Arbeidet mot sosial dumping i renholdsbransjen må fortsette med full styrke gjennom treparts bransjeprogram og effektiv kontrollvirksomhet utført av Arbeidstilsynet og andre kontrolletater, krever Arbeidsmandsforbundets landsmøte.

12. mai 2019|