Uttalelser

Uttalelser2018-03-02T11:28:26+02:00

Bruk stemmeretten for et tryggere arbeidsliv!

Uttalelse fra forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund 3. april 2019

Vi står nå foran et viktig kommunestyre- og fylkestingsvalg den 9.september 2019. Forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund tar avstand fra høyrepartienes politikk som bidrar til økte forskjeller, et utrygt arbeidsliv og svekker velferdsstaten. Vi mener at et samfunn med små forskjeller gir trygghet for alle. Å ha et arbeid å gå til og en lønn å leve av, og retten til 100 prosent

4. april 2019|

Krav til regjeringens statsbudsjett for 2019: Kampen mot kriminelle og sosial dumping må styrkes!

Politisk uttalelse vedtatt av forbundsstyret den 29. august 2018.

I forbindelse med regjeringens fremleggelse av forslag til statsbudsjettet for 2019 i oktober, krever forbundsstyret i Norsk Arbeidsmandsforbund at det avsettes økte økonomiske ressurser til styrking av kontrolletatenes oppfølging av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet over hele landet. I de senere års budsjetter har Stortingsflertallet vedtatt kutt framfor økte rammer til f.eks. arbeidstilsynets virksomhet. En fremtidig satsing på å avdekke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet må ikke gå på bekostning av arbeidstilsynets midler for å handtere øvrige arbeidsoppgaver.

30. august 2018|

For få skoleplasser i anleggsfagene

Politisk uttalelse vedtatt av forbundsstyret den 6. juni 2018.

Det er mange ungdommer som i disse dager går rundt i spenning og venter på en tilbakemelding om de har fått en skoleplass til høsten. I motsetning til flere andre yrkesfag har anleggsfagene gode søkertall, men det er opprettet for få skoleplasser. Det er mange som ikke har fått fullført ønsket utdanning. Det siste året er det bare halvparten av søkerne til anleggsteknikk som har fått sin første prioritet oppfylt.

8. juni 2018|

Norsk Arbeidsmandsforbund går for samordnet oppgjør


I dag ble det holdt forbundsstyremøte i Norsk Arbeidsmandsforbund. Ut fra en samlet vurdering av de innkomne innspillene fra tariffkonferansen anbefaler forbundsstyret representanter i LOs representantskap om å stemme for et samordnet oppgjør med forbundsvise tilpasninger.

16. februar 2018|

 

Privacy Policy Settings