Tariffavtaler og lover

Tariffavtaler og lover2018-10-15T08:23:26+02:00

Hovedavtaler

Anleggsarbeidere

Asfaltarbeid og veivedlikehold

Bergindustrien

Fornøyelses- og fritidstilbud

Kraftlinjebyggere

Maskinentreprenørbedrifter

Miljøvirksomhet

 Parkeringsselskaper

Renholdere

Service og vedlikehold – vaktmestere, skadesanering og skadedyrsbekjempelse

Skianlegg

Statlig sektor

Tunnel-, bom og bruselskaper

Vektere

Lover

 

Privacy Policy Settings