Allmenngjøring av «Overenskomst for Renholdsbedrifter»

Her kan du lese hele forskriften om allmengjøring.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 3.Lønnsbestemmelser

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 174,20.

Arbeidstakere under 18 år som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 127,59.

For arbeid mellom klokken 2100 og 0600 avtales lønnstillegg i hvert enkelt tilfelle. Lønnstillegget skal være minst 26 kroner per time.

Hvem gjelder allmenngjøringen for?

Forskriften gjelder for private bedrifter som driver salg av renholdstjenester og for ansatte som utfører renhold i disse eller for disse bedrifter.

Hvem gjelder allmenngjøringen ikke for?
Forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtaler inngått med fagforeninger med innstillingsrett, for eksempel Riksavtalen eller Service og Vedlikeholdsoverenskomsten. Den gjelder ikke for Svalbard.

Hva er ikke allmenngjort?
Alt annet i overenskomsten er ikke allmenngjort. Dette betyr at arbeidstid følger Arbeidsmiljøloven med 40 timer per uke.

Overtidstillegg følger arbeidsmiljøloven med 40% tillegg.