TariffHer finner du relevant og oppdatert informasjon i forbindelse med tarifforhandlingene 2014. Blant annet vil det fortløpende legges ut bekreftede datoer for forhandlinger, meklinger og uravstemningsfrister for våre overenskomster.

Overenskomst

Forhandlingsdato

Meklingsdato

Uravstemningsfrist

Resultat 

Asfaltarbeid og veivedlikehold  14. – 15. mai

 6. juni

 77,33 % JA
Bergindustrien  14. – 15. mai

 11. juni

 84,84 % JA
Fritids- og aktivitetsavtalen 16. juni  4. juli  92,00 % JA
Fritids- og opplevelsesavtalen 19. juni  7. juli  100 % JA
Hustadmarmor  27. mai

 –

 18. juni

 72,73 % JA
Kraftlinjefirmaer
Maskinentreprenører 12. – 13. mai

11. juni

86,32 % JA

Miljøvirksomheter 21. mai

 –

13. juni

100 % JA

Parkeringsselskaper 13. mai

 18. juni

 8. juli  79,63 % JA
Pettersen & Pinderød
Private anlegg  7. – 8. mai

 –

6. juni

88,71 % JA

Renhold på land i egen regi  20. juni  1. aug  99,44 % JA
Renhold – SAMFO  24. juni  1. aug  100 % JA
Renhold – Virke  28. mai

17. juni

 100 % JA
Renholdsbedrifter – NHO  21. mai

 –

 10. juni

 97,72 % JA
Service og vedlikehold 8. mai

 –

28. mai

61,49 % JA

Skianlegg 23. juni  4. juli  96,77 % JA
Staten

 12. – 25. mai

 17. juni

 85,09 % JA
Store Norske Spitsbergen  20. – 22. mai

 –

 11. juni

 79,13 % JA
Tunnel, bom og bruselskaper 19. mai

 –

 6. juni

 100 % JA
Vaktmester – SAMFO  24. juni   1. aug  100 % JA
Vaktmester – Virke 27. juni   1. aug  JA
Vekteroverenskomsten  7. – 8. april

 –

 19. mai

 90,11 % JA

 

Klikk på overenskomstens navn for å få opp protokollen fra årets oppgjør.