Rapportlansering: Sikkerhet og trygghet i vekterarbeidet

Vekternes plass i første linje i møter med et mangfoldig publikum kan utgjøre et meningsfylt arbeid, men posisjonen kan også utgjøre risiko for vekterne selv.

Dato/Tid: 14. april 2023, kl 12:00 til 14:00
Sted: Pilestredet, Oslo, Elisabeth Lampes hus i P44, auditorium V130, første etasje
Arrangør: Arbeidsforskningsinstituttet AFI

Vekteryrket er mangfoldig, og en del av tjenestene innebærer at vekterne kan komme tett på mennesker som befinner seg i sårbare situasjoner, og/eller beveger seg på kant av loven. Hvordan er det egentlig å stå i en slik jobb? I denne rapporten får vi flere svar på det.

For å undersøke vekternes opplevelse av arbeidet sitt, med særlig fokus på sikkerhet og trygghet, fikk Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) i 2022 i oppdrag av Arbeidsmandsforbundet å gjennomføre et forskningsprosjekt på området. Forskningsprosjektet er utført av Christin Thea Wathne, Inger Marie

31. mars 2023|

Ung i arbeiderbevegelsen – nytt spennende kurs!

Er du mellom 20-30 år og vil utvikle deg i arbeiderbevegelsen? Tankesmien Agenda har sammen med LO laget et spennende og utfordrende skoleringsopplegg for de som vil ha noe å bryne seg på. Er du kanskje Norsk Arbeidsmandsforbunds kandidat her? Klikk på lenken under og søk!
Søknadsfrist: 20. mai!

https://www.tankesmienagenda.no/post/nytt-skoleringsprosjekt-ung-i-arbeiderbevegelsen/details?fbclid=IwAR3ZCBypoAQa_eI4m3mZW2781R-I-lvmMK8tn4I2q82AKesEf3AGSRWv508 

4. mai 2022|

Overenskomstkurs – Vakt

Målgruppe: 

  • Nye medlemmer i forbundet.

  • Medlemmer som ikke har tatt kurset tidligere

Dato: 9. – 11. november 2022

Sted: Trondheim

 

For mer info og påmelding, klikk HER.

2. mai 2022|

Enighet i lønnsforhandlingene for vekterne!

 

Forhandlingsdelegasjonen, fra venstre: Oddvar Aas, Kirsten Lia, Anita Johansen (delegasjonsleder), Stian Tveitan, Frank Ivar Aamo, Knut Johannes Berg, Hege Mjelde, Gunnar Bentehaugen, Ingrid Tollefsen, Terje Mikkelsen, Dan Christer Torres

 

Etter to dagers forhandlinger og flere timer på overtid har Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel kommet til enighet om forslag til revidert Vekteroverenskomst 2022-2024.

Partene har blitt enige om blant annet følgende endringer:

Lønnen øker med 7 kroner per time for alle ved 37,5 timers uke
Områdeledertillegget økes til 2000,-
Objekt og vaktledertillegget økes til 1000,-
Enighet om å sette ned utvalg for å blant annet se på praksisen ved virksomhetsoverdragelser

– Jeg er fornøyd med resultatet vi har oppnådd for medlemmer på Vekteroverenskomsten, og mener det er bra vi denne gang fikk til en forhandlingsløsning og slapp å gå veien videre til Riksmekleren. Vi fikk gjennomslag for en god grunnlønnsøkning som vil sikre

27. april 2022|