Enighet i lønnsforhandlingene for vekterne!

 

Forhandlingsdelegasjonen, fra venstre: Oddvar Aas, Kirsten Lia, Anita Johansen (delegasjonsleder), Stian Tveitan, Frank Ivar Aamo, Knut Johannes Berg, Hege Mjelde, Gunnar Bentehaugen, Ingrid Tollefsen, Terje Mikkelsen, Dan Christer Torres

 

Etter to dagers forhandlinger og flere timer på overtid har Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel kommet til enighet om forslag til revidert Vekteroverenskomst 2022-2024.

Partene har blitt enige om blant annet følgende endringer:

Lønnen øker med 7 kroner per time for alle ved 37,5 timers uke
Områdeledertillegget økes til 2000,-
Objekt og vaktledertillegget økes til 1000,-
Enighet om å sette ned utvalg for å blant annet se på praksisen ved virksomhetsoverdragelser

– Jeg er fornøyd med resultatet vi har oppnådd for medlemmer på Vekteroverenskomsten, og mener det er bra vi denne gang fikk til en forhandlingsløsning og slapp å gå veien videre til Riksmekleren. Vi fikk gjennomslag for en god grunnlønnsøkning som vil sikre

27. april 2022|