Ren Tilstedeværelse

NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) får 4,6 millioner kroner i støtte til prosjektet Ren Tilstedeværelse som skal styrke partsamarbeidet. Et mål er økt satsning for at mer renhold skal skje på dagtid.

Prosjektet «Ren tilstedeværelse» er et samarbeid mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel, medlemsbedrifter og Hovedorganisasjonenes fellestiltak (HF). Prosjektets hovedmål er å revitalisere og styrke partssamarbeidet hos bedriftene i renholdsbransjen i Norge. Prosjektet skal bidra til å tette gapet mellom de utfordringer bransjen preges av nå og målet om en synlig, kompetent og verdsatt bransje i Norge. Målet er også å flytte mer av renholdet over til dagtid.

  • Delmål 1: Øke kompetansen på felles utfordringer i bransjen, konkretisere mål og vise hvordan partssamarbeid lokalt kan bidra til løse utfordringene. Det er et mål at deltakerne skal sitte igjen en konkret kunnskapsbank, kunnskap
25. oktober 2023|

Fortsatt allmenngjøring for renholdsbransjen

Tariffnemnda har besluttet fortsatt allmenngjøring for renholdsbransjen. Allmenngjøring av tariffavtaler innebærer at deler av en tariffavtale gjøres gjeldende for alle som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter. Det betyr at det er ulovlig å lønne noen under minstelønnssatsene og andre allmenngjorte vilkår.

Nestleder Brede Edvardsen er fornøyd.

-Det viktigste er at vi har fått tydeliggjort omfanget i forskriften, og at den nå også gjelder for renholdsbedrifter som er omfattet av Renholdsoverenskomsten. I de bedriftene som er bundet av Renholdsoverenskomsten kan man fortsette å benytte ordningen med rammetimetall som i dag, sier Edvardsen.

-Man har også fått allmenngjort at man skal lønnes for reisetiden mellom kunder, fortsetter Edvardsen.

Edvardsen håper at begge disse klargjøringene bidrar til å gjøre Arbeidstilsynets arbeid lettere, samtidig som at det gjør vilkårene likere for alle aktører i bransjen.

Ny

13. desember 2022|

Ny handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Nestleder Brede Edvardsen er fornøyd med regjeringens nye handlingsplan mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Det trygge, seriøse og organiserte arbeidslivet i Norge utfordres av useriøse aktører, sosial dumping og lav organisasjonsgrad i utsatte bransjer. Regjeringen legger nå fram en handlingsplan for å styrke innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

– For å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet må vi forhindre sosial dumping. Derfor legger vi fram flere tiltak for å styrke det organiserte arbeidslivet og arbeidstakernes rettigheter. Regjeringen vil også styrke bistanden til arbeidstakere som utnyttes, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en kommentar.

Regjeringen leverer 

I Norsk Arbeidsmandsforbund følges det nøye med på hva politikerne kommer med. Nestleder Brede Edvardsen har pløyd igjennom det omfattende dokumentet, og finner mye å glede seg over.

– Vi har ventet utålmodig på en styrking av dette arbeidet

5. oktober 2022|

Enighet mellom renholderne og Virke

Nestleder Brede Edvardsen og forbundssekretær Trine Wiig sto for forhandlingene med Virke

I dag har det pågått forhandlinger på renholdsoverenskomsten mellom Norsk Arbeidsmandsforbund på den ene siden og arbeidsgiverorganisasjonen Virke på den andre siden. Forbundet har 147 medlemmer her, og forbundssekretær Trine Wiig og nestleder Brede Edvardsen halte forhandlingene greit i land. Den oppnådde enigheten følger i hovedtrekk renholdsavtalen som ble inngått med NHO Service og Handel for et par uker siden, og alle kronetilleggene er identiske. 
Hele protokollen kan du lese her: 103860ankr_2022-05-09_14-04-20

9. mai 2022|

Ung i arbeiderbevegelsen – nytt spennende kurs!

Er du mellom 20-30 år og vil utvikle deg i arbeiderbevegelsen? Tankesmien Agenda har sammen med LO laget et spennende og utfordrende skoleringsopplegg for de som vil ha noe å bryne seg på. Er du kanskje Norsk Arbeidsmandsforbunds kandidat her? Klikk på lenken under og søk!
Søknadsfrist: 20. mai!

https://www.tankesmienagenda.no/post/nytt-skoleringsprosjekt-ung-i-arbeiderbevegelsen/details?fbclid=IwAR3ZCBypoAQa_eI4m3mZW2781R-I-lvmMK8tn4I2q82AKesEf3AGSRWv508 

4. mai 2022|

Overenkomstkurs – Renhold

Målgruppe: 

  • Nye medlemmer i forbundet.

  • Medlemmer som ikke har tatt kurset tidligere

Dato: 9. – 11. november 2022

Sted: Trondheim

 

For mer info og påmelding, klikk HER.

2. mai 2022|

Enighet i forhandlingene om overenskomst for renholdsbedrifter

Forhandlingsdelegasjonen på renhold, fra venstre: Said Hassen, Irene Skuggen Olsen, Ann Jeanette Westrum, Ann Mari Silden, Solveig Samuelsen, Naemy Trandum Aasen, Trine Wiig, Sylwia Karpinska og forhandlingsleder Brede Edvardsen.

Etter to dagers forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og NHO Service og Handel kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for renholdsbedrifter 2022-2024.

-Vi er fornøyde med oppgjøret. Vi har hatt konstruktiv dialog rundt tekstendringer og saker vi ønsker å jobbe sammen om de neste to årene. Vi fikk tøffe runder på økonomien, men er fornøyde med helheten i oppgjøret, sier nestleder Brede Edvardsen.

Det er også enighet om å jobbe sammen med problematikken rundt virksomhetsoverdragelser ved skifte av leverandør og tiltak for å motarbeide den økende andelen deltidsstillinger i renholdsbransjen.

Det innført et tillegg for renhold som kan medføre smitterisiko og tillegget for fagbrev økes.

I tillegg ble det forhandlet om lønn og renholderne sitter

21. april 2022|