Bekymring over pensjonsutvalgets rapport

Pensjonsutvalget leverte 16. juni sin utredning til arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).
Utvalget ble nedsatt av Erna Solbergs regjering i juni 2020 for å evaluere pensjonsreformen fra 2011, og nå er altså arbeidet ferdig.
Dette er hovedpunktene:
• Øke aldersgrensene i pensjonssystemet
• Minsteytelsene bør følge den generelle velstandsutviklingen
• Uføre sin alderspensjon må skjermes bedre enn i dagens system

Forbundsleder Anita Johansen mener det var på høy tid med en gjennomgang av pensjonsreformen, men er skeptisk til deler av utvalgets arbeid:
-Utfordringen er at mange allerede i dag ikke klarer å stå i jobb frem til pensjonsalder, fordi de jobber i sliteryrker. Mange av våre renholdere blir uføretrygdet før pensjonsalder fordi kroppen er utslitt, og nå foreslår altså dette utvalget at de skal stå enda lenger i jobb! I tillegg har arbeidsfolk i lavtlønte sliteryrker lavere forventet levealder,