Lanserer strategi om sjeldne jordartsmetaller – enormt potensiale

Lansering av strategi om sjeldne jordartsmetaller. Fra venstre: Peggy Hessen, LO-leder, Anita Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri, Ole Erik Almlid, adm. dir. i NHO, Anita Johansen, forbundsleder i Norsk Arbeidsmandsforbund, Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri og Næringsminster Jan Christian Vestre. Foto: Norsk Arbeidsmandsforbund

Tirsdag 4. oktober lanserte Norsk Arbeidsmandsforbund, LO, NHO, Norsk Industri og Norsk Bergindustri et strategidokument med anbefalinger for industriell satsing på sjeldne jordarter. Det innefatter både utvinning og videre prosessering.

Klimakritiske mineraler

Sjeldne jordartsmetaller benyttes i det meste av moderne teknologi og er ansett som noen av de mest kritiske råmaterialene. Permanentmagneter (supermagneter), som er en avgjørende bestanddel i for eksempel turbiner for vindkraft og motorer i elbiler, inneholder også en betydelig andel slike metaller. Tilgang til mineraler og metaller er en forutsetning for grønn omstilling av økonomien og er en grunnleggende

4. oktober 2022|

Enighet i lønnsoppgjøret for Hustadmarmor AS

Linn Catrine Sjølund fra Norsk Industri og Arne Presterud fra Norsk Arbeidsmandsforbund.

Etter en dags forhandlinger har Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Industri kommet til enighet om forslag til revidert overenskomst for Hustadmarmor AS 2022-2024.

Les protokollen her

Forhandlingsleder Arne Presterud fra Norsk Arbeidsmandsforbund sier i en kommentar at han er tilfreds med resultatet.

-Vi er fornøyde med resultatet og det var et godt forhandlingsklima under forhandlinger.

Økonomi:

  • Det gis et generelt tillegg til alle på 4,- kroner.
  • Minstelønnssatsene heves med kr. 8,13 pr. time (37,5t/uke) til kr. 183,38
  • Fagarbeidertillegget økes med kr. 1,25 til kr. 15,00 pr. time
  • Matpengesatsene økes til kr. 96,-.

Partene er også enige om rundt forpliktende samarbeid om etter- og videreutdanning, helse, miljø og sikkerhet og likestilling. Likeledes er man enige om tilpasset arbeidstøy til begge kjønn, og at arbeidsgiver skal dekke utgifter

2. september 2022|

Enighet på bergindustrioverenskomsten!

Bak fra venstre: Tor Egil Johansen, Stian Ollila, Arne Presterud, Arve Larsen
Foran: Brede Edvardsen, Frank Toks, Ole-Johnny Zeylon

Denne uken har det vært forhandlet på den tradisjonsrike bergindustrioverenskomsten, og med godt resultat! Det ble oppnådd enighet med Norsk Industri, og protokollen finner du her: 

Over ser vi forhandlingsdelegasjonen i et muntert øyeblikk etter at forhandlingene var landet!

2022-06-15 Enighetsprotokoll Bergindustri 2022

 

17. juni 2022|

Nå starter mineralutvinningen hos Nordic Mining

Både forbundsleder Anita Johansen og nestleder Brede Edvardsen er glade for at det endelig går mot oppstart for mineraldriften i Engebøfjellet

Fredag 06. mai kom nyheten om at Nordic Minings driftstillatelse i Førdefjorden opprettholdes, etter en vurdering av Næringsdepartementet. Samtidig skjerpes miljøkravene.

-Vi er svært glade for at denne tillatelsen endelig er på plass, sier forbundsleder Anita Johansen i en kommentar. -Verdenssituasjonen viser oss hvor viktig det er å være mer selvforsynt med viktige mineraler. Her i Norge kan vi dessuten utvinne dem under trygge arbeidsforhold, og med strenge miljøkrav. Det skjer mildt sagt ikke alltid der vi handler disse mineralene i dag. 
Johansen påpeker videre at Norge må bli flinkere til å videreforedle råvarene her i landet.
-Vi må bruke den kompetansen vi har og bygge videre på den, og skape flere trygge arbeidsplasser. Vi må også sørge for at folk

6. mai 2022|