Bli med på markering av kvinnedagen 8. mars!

Kvinnenes internasjonale kampdag står for døren igjen, og for første gang på to år kan vi markere 8. mars fysisk! Dagen er en anledning både til å feire seirene kvinner har oppnådd på likestillingsfronten over mange år, men kanskje aller viktigst: Vi skal benytte anledningen til å sette på dagsorden alle de saker som fremdeles gjenstår – og de er mange. Likelønn er ikke oppnådd i Norge, fordi menn og kvinners arbeid verdsettes ulikt. Kvinner tjener i dag 86% av menns lønn. Samtidig viser statistikken at vold i nære relasjoner har økt under pandemien, og internasjonalt er det hele 600 millioner kvinner som bor i land hvor vold mot kvinner ikke er forbudt.
Kvinners økonomiske selvstendighet er en annen viktig kampsak. Gjennom faste, hele stillinger blir kvinner i stand til å forsørge seg selv og kan ta selvstendige livsvalg.
Disse sakene