s 019LOs representanskap vedtok i dag at de går for et forbundsvist oppgjør. Vedtaket var enstemmig.

Sekretariatets forslag var et forbundsvist oppgjør. Det fikk enstemmig oppslutning fra representantskapet. Samtidig kom det klar tale fra representantene i salen om at det var viktig at de som skulle gå i front, måtte ta ansvar.

— Ta oss med på toget, ba representantskapsmedlem Janita Blomvik fra talerstolen, og siktet til Fellesforbundet.

— For oss i lavtlønnsyrkene, er det veldig vanskelig å klare og stå i en kamp alene for pensjonen, siden lønna allerede er så knapp.

Nestleder Helge Haukeland sier at de har forventinger til at Fellesforbundet løfter opp pensjon i frontfaget. Det er viktig for likestillingen.

Forbundsleder Erna Hagensen sier at de nå vil starte forberdelsene til forbundsvise oppgjør.

— Vi skal legge opp en god plan, slik at vi er sikre på å ivereta alle våre grupper. Det blir mye arbeid, for vi har mange grupper. Men dette har vi gjort mange ganger før. Vi har jo holdt på med dette i snart 120 år.

 LOs tariffpolitiske uttalelse kan du lese her.