Gode argumenter for IA-avtaler! Hvordan skal vi kunne følge opp intensjonene i den?

 

Målet med dette kurset er at du skal få kjennskap til:

  • IA-avtalens tre målsetninger.
  • Se på årsaker til sykefravær og hvordan det varierer mellom forskjellige bransjer. 
  • Få oversikt over lov- og avtaleverk som regulerer området samt aktører i IA-arbeidet og deres oppgaver.
  • Systematisk arbeid for å redusere sykefraværet; hvilke oppgaver har arbeidsgiver/tillitsvalgte/verneombud.

Gjennomføring:

Tid: 24. – 25. april 2017

Klokkeslett: 09:00 – 16:00 (begge dager)

Sted: Marchè Rygge Vest

Søknadsfrist: 1. april 2017

Kotaktperson:

Trine Jørgensen, mob: 916 46 395

e-post: trine.jorgensen@aof.no

 

Relatert bilde