Forbundsleder Anita Johansen og Sulis-regissør Nils Gaup på location i Riga

Storfilmen Sulis er som mange vet under innspilling for tiden. Den sterke historien om gruvearbeidernes opprør i Sulithjelma i 1907 er en av grunnsteinene i historien til Norsk Arbeidsmandsforbund. Oscar-nominerte Nils Gaup regisserer filmen, som er finansiert bl.a. av flere LO-forbund. 

Forbundsleder Anita Johansen har besøkt innspillingen nede i gruvene på Røros, og på settet i Riga. På LO-kongressens åpningsdag ble det arrangert en panelsamtale med med produsent Tom Vidar Karlsen, forbundsleder Anita og Trond Eliassen fra produksjonsselskapet Storytel, stødig ledet av LOs Jonas Bals. 

-Dette er en utrolig viktig del av vår historie, og vi er glad for at den nå skal bli kjent for et større publikum, sier Anita Johansen. -Og vi må ikke glemme at de kampene som de sto i der oppe i 1907 er ikke vunnet for alltid, vi må fremdeles slåss for arbeidsfolks rettigheter!

Sulis er historien om kampen mot undertrykkelsen i gruvebyen i Nord-Norge. Konrad og de hardt prøvede arbeiderne sto sammen i opprøret mot gruveselskapet og den hensynsløse sjefen Wennerstrøm.
Filmen tar for seg faktiske hendelser ved det som faktisk var Norges nest største arbeidsplass på denne tiden, hvor gruveselskapet hadde all makt og der arbeiderne slet under umenneskelige forhold i de farlige og mørke gruvene. Dette var Nordens ville vesten, der den sterkestes rett gjaldt hvis en skulle overleve. 104 mennesker mistet livet gjennom 104 år med gruvedrift.
Folk var engstelige og redde for represalier. Men når kapitalistenes grådighet nådde sitt høydepunkt i deres rovdrift på menneskene, klarte arbeiderne å trosse frykten og samles i felles front. Mot alle odds vant de frem med sine krav, noe som aldri før hadde skjedd i Norge. Opprøret i Sulitjelma var starten på den nordiske velferds-modellen slik vi kjenner den, og dermed opphavet til det samfunnet vi lever i dag.